Vakfın amaçları yönünde eğitimler yapar,

araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunur, bu gibi çalışmaları destekler. Kültür ve sanat etkinlikleri düzenler.

Vakfın amacını ve özellikle bölge ihtiyaçlarını

göz önünde bulundurarak yatırımlar gerçekleştirir veya yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği yapar. 

GAGEV: www.gagev.org.tr