gagev_kimdir

Vakfın amacı, Gaziantep ve çevresinin ekonomik gelişmesini hızlandırmak için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların bölgeye ilgisini artıracak tanıtma ve teşvik çalışmaları yapmak, bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara yardımcı olmak, böylece Gaziantep merkez olmak üzere Güneydoğuyu gelişmiş bir bölge haline getirmek, buraya dış ilişkilerin, bankacılığın ve sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı bir ortamda ekonomik canlılık kazandırmak ve sosyo ekonomik yönden gelişmemiş olan kırsal bölgelerdeki fakir ve muhtaç kişilere gıda ve benzeri yardımlarda bulunmaktır.

GAGEV: www.gagev.org.tr